Povećano korišćenje interneta i razvijenija svest o opasnostima sa interneta

web-service-short_orig-678x381

Na osnovu ankete koju sam sproveo, a u kojoj su učestvovali polaznici mooc kurseva E-Academy i ostali građani, kao i posetioci portala E-zanimljivosti, može se zaključiti da je porasla upotreba interneta i onlajn učenja.

Prema  uzorku od dve hiljade anketiranih – polovina njih nikada nije koristila elektronsko bankarstvo (provera stanja na računima preko weba i transakcije) što je veoma poražavajuće, iako u ostalim  delovima ankete se primećuje rast upotrebe i korišćenja interneta kao i razvijena svest o opasnostima sa interneta.

 

Na pitanje “Koliko često koristite internet” 37,1% je odgovorilo da su skoro uvek onlajn, 48,6% da koristi internet više od četri sata dnevno, a samo 14,3% je odgovorilo da koristi internet sat do dva dnevno.

 

Na pitanje “Da li ste ikada razmišljali o onlajn bezbednosti” 88,9% je odgovorilo da vodi računa o onlaj bezbednosti (paze koje sajtove posećuju i koje aplikacije instaliraju), a 11,1% da nikada nisu razmišljali o tome. Zanimljiva činjenica je da niko nije odabrao opciju da ih ne zanima da li su bezbedni onlajn (paze koje sajtove posećuju i koje aplikacije instaliravaju), što pokazuje tkz. probuđenost korisnika interneta.

 

Što se tiče “probuđenosti” o opasnostima sa interneta 91,7% anketiranih ima instaliran antivirus na računaru, dok su se ostali izjasnili da nemaju ili ne znaju da imaju.

 

Preporuka je uvek uticajna u korišćenju proizvoda, pa su tako i 79,4% instalirali antivirus po preporuci, 14, 7% samostalno odabrali kao i 5,9% koji su naknadno anketirani. Najveću zastupljenost na računarima anketiranih ima Avast, a posle njega Eset (koji je prilično skup), zatim Avira, AVG, Panda i BitDefender. Svega 2% je glasalo za opciju da ne zna koji antivirus imaju.

Što se tiče učenja onlajn 88,6% je učilo nekada, tj. uči onlajn, nikada nije učilo onlajn 2,8%, a 8,6% je odabralo opciju da planiraju da probaju.

 

U vezi maltretiranja u virtuelnom svetu 85,7% nikada nisu doživeli neprijatnosti onlajn, dok je 14,3% doživelo neku vrstu maltretiranja na internetu.

Iako je primetna povećana upotreba interneta i razvijenija svest građana o važnosti bezbednog računara/telefona i dalje je potrebno vršiti edukaciju jer jedna od poražavajućih činjenica jeste da je 50% anketiranih odgovorilo da nije nikada koristilo neke od usluga e-bankarstva.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: